Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури, ЖКГ

У сфері земельних відносин:

 1. Готує і вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо:
  1. затвердження   програм у сфері регулювання земельних відносин;
  2. розпорядження землями комунальної власності територіальної громади відповідно до Земельного кодексу України;
  3. передачі земельних ділянок комунальної власності територіальної громади у власність громадян відповідно до законів у сфері земельних відносин;
  4. надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності територіальної громади відповідно до законодавства у сфері земельних відносин;
  5. вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади відповідно до законодавства у сфері земельних відносин;
  6. викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;
  7. організації землеустрою;
  8. розгляду земельних спорів.
 2. Здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності територіальної громади, додержанням земельного законодавства;
 3. Бере участь у встановленні на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність  чи користування;
 4. Готує проекти договорів оренди земельних ділянок,  додаткових угод, здійснює контроль за дотриманням їх умов;
 5. Сприяє у проведенні експертизи з нормативної та експертної грошової оцінки земель в установленому порядку;
 6. Забезпечує організацію підготовки пакету документів для проведення аукціонів (торгів);
 7. Веде облік землекористувачів та власників земельних ділянок;
 8. Створює умови для раціонального й економічно обґрунтованого використання земель сільської  ради.

У сфері містобудування, архітектури та ЖКГ:

 1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, містобудування, архітектури, ЖКГ  на території Тупичівської сільської ради;
 2. Аналіз стану містобудування на території Тупичівської сільської ради, організація розроблення, проведення експертизи, забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 3. Координація  діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку території, забудови населених пунктів на території Тупичівської сільської  ради, поліпшення їх архітектурного вигляду;
 4. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури,  державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 5. Контроль за використанням і забудовою земель, визначених для містобудівних потреб, забезпечення можливості здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;
 6. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.
 7. Забезпечення   реалізації  державної   політики   у   сфері   житлово-комунального господарства на території Тупичівської сільської ради;
 8. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;
 9. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх дотриманням;
 10. Здійснення реєстрації та ведення квартирного обліку;               

У сфері містобудування та архітектури:

 1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури;
 2. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 3. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території Тупичівської сільської  ради, надає до постійних комісії сільської ради з питань: комунальної власності, інфраструктури, транспорту та ЖКГ, земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології пропозиції щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 4. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо:
  1. визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до постійних комісії сільської ради з питань:
  2. комунальної власності, інфраструктури, транспорту та ЖКГ;
  3. земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.
 5. Координує на території  Тупичівської сільської ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
 6. Організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення
  інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, погоджує технічні завдання на проведення інженерних вишукувань для будівництва.
 7. Надає та погоджує завдання на розробку містобудівної документації, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 8. Погоджує об’єкти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.
 9. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових, та історико-культурних ландшафтів.
 10. Надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд у населених пунктах Тупичівської сільської  ради, погоджує проекти забудови та благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель і споруд, надає паспорти прив’язки на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
 11. Вносить відповідним юридичним та фізичним особам пропозиції щодо прийняття згідно  із законодавством рішень стосовно самовільно забудованих будинків та споруд.
 12. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.
 13. Організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території Тупичівської сільської ради, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.
 14. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
 15. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку територій, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.
 16. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.
 17. Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб населених пунктів на території Тупичівської сільської ради.
 18. Сприяє впровадженню в проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та
  конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.
 19. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботу з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, які надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.
 20. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

У сфері житлово-комунального господарства

 1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку територій.
 2. Співпрацює з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг населенню сільської ради.
 3. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду й об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності.
 4. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води й теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.
 5. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи та послуги житлово-комунального господарства  й у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством  порядку.
 6. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів сільської  ради.
 7. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями  житлово-комунального господарства, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
 8. Вживає заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах  житлово-комунального господарства на території Тупичівської сільської ради.

Пов'язані документи

Проєкт рішення Тупичівської сільської ради "Про затвердження норм надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Тупичівської територіальної громади"
Проєкти регуляторних актів
21.10.2022
Проєкт рішення Тупичівської сільської ради "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Тупичівської територіальної громади"
Проєкти регуляторних актів
21.10.2022
Проєкт рішення Тупичівської сільської ради "Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення та анулювання таких дозволів на території Тупичівської територіальної громади"
Проєкти регуляторних актів
21.10.2022
Проєкт рішення Тупичівської сільської ради "Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Тупичівської територіальної громади"
Проєкти регуляторних актів
21.10.2022
70
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
71
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
72
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
73
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
74
Про заключення додаткових угод на неуспадковані земельні ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
38
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
39
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
40
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
41
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
42
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
43
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
44
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
45
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
46
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
47
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
48
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
49
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
50
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
51
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
52
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
53
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
54
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
55
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
56
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
57
Про вилучення з користування земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
58
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
59
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
60
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
61
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
62
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
63
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
28
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, на земельну ділянку в оренду на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
29
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для сінокосіння і випасання худоби (пасовища)
Рішення
03.09.2021
30
Про внесення змін та доповнень до договорів оренди землі на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
31
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у безоплатну приватну власність та надати поділ земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
32
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по встановленню (відновленню) меж земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
33
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
34
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у безоплатну приватну власність та надати поділ земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
35
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у безоплатну приватну власність та надати поділ земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
36
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
37
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
18
Про внесення зміни до рішення 7 сесії 8 скликання від 25.05.2021 року
Рішення
03.09.2021
19
Про внесення зміни до рішення 7 сесії 8 скликання від 25.05.2021 року
Рішення
03.09.2021
20
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, на земельну ділянку в оренду на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
21
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
22
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
23
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
24
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
25
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
26
Про припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
27
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
04
Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
07
Про скасування рішення 5 сесії 8 скликання від 19.03.2021 року
Рішення
03.09.2021
08
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
09
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
10
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
11
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
12
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
13
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
14
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
15
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
16
Про скасування рішення 9 сесії 8 скликання від 14.07.2021 року
Рішення
03.09.2021
17
Про внесення зміни до рішення 7 сесії 8 скликання від 25.05.2021 року
Рішення
03.09.2021
05
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
06
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
Рішення
03.09.2021
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше