Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Акрент Ірина Вікторівна

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Освіта

Вища

Опис повноважень

 1. Аналізує і узагальнює мережу закладів освіти громади.
 2. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
 3. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі управління.
 4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районних органах юстиції).
 5. Визначає ступінь відповідальності спеціалістів відділу освіти, культури, молоді та спорту, керівників підпорядкованих закладів культури і освіти та інших працівників відділу.
 6. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту.
 7. Вносить пропозиції щодо розгляду питань, що належать до компетенції відділу на засідання сесії Тупичівської сільської ради та розробляє проекти відповідних рішень.
 8. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності відділу.
 9. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом.
 10. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
 11. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності відділу освіти.
 12. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі освіти, молоді та спорту.
 13. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.
 14. Залучає фахівців інших підрозділів підприємств та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 15. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на керівників закладів освіти та культури. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 16. Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 17. Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих закладів освіти та культури.
 18. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту.
 19. Звітує перед головою Тупичівської сільської ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
 20. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
 21. Здійснює добір кадрів.
 22. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
 23. Контролює стан виконавчої дисципліни в відділі освіти, культури молоді та спорту.
 24. Контролює у межах своєї компетенції, дотримання чинного законодавства, рішень місцевого органу самоврядування спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналіз стану та внесення пропозицій щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
 25. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
 26. Може входити до складу колегії .
 27. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
 28. Несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
 29. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ розробку проєктів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку громади тощо.
 30. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.
 31. Організовує регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.
 32. Планує роботу відділу освіти, культури, молоді та спорту.
 33. Подає пропозиції голові Тупичівської сільської ради про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
 34. Подає сільському голові пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування посадових осіб відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 35. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням сільського голови.
 36. Представляє інтереси громади в галузі освіти, культури та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами.
 37. Представляє адміністрацію Тупичівської сільської ради в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
 38. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників закладів освіти, культури за розпорядженням сільського голови.
 39. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є посадовими особами приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 40. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
 41. Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.
 42. Розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 43. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.
2022 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше